INFORMACJE OGÓLNE

• Nasi tłumacze odpowiedzą chętnie na wszystkie pytania!

• Poszukujemy pracowników sezonowych dla naszych gospodarstw rolnych. Osoby w wieku pomiędzy 18 a 50 rokiem życia, sprawne fizycznie, które chciałyby na okres do 3 miesięcy pracować w naszym zakładzie, zapraszamy do zapoznania się z ofertą dla pracowników sezonowych.

• Okres zatrudnienia: około 5 do 6 tygodni w razie potrzeby i przydatności do pracy możliwe jest przedłużenie okresu do 3 miesięcy

• Wynagrodzenie naszych pracowników naliczane jest w indywidualnym lub grupowym systemie akordowym.

• W dniu przyjazdu możliwe jest otrzymanie zaliczki.

• Zespoły pracowników prowadzone są przez kierowników zespołów. Kierownicy prowadzą szkolenia w poszczególnych obszarach pracy i przekazują informacje dotyczące przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Monitorują również wydajność i jakości pracy. Informacje o zarobkach przekazywane są codziennie przez kierowników zespołów. Pełnią oni również po godzinach pracy funkcję osób kontaktowych i pośredniczą pomiędzy pracownikami a zakładem.

• W nagłych przypadkach gwarantujemy opiekę medyczną.

• Podczas przerwy w pracy organizowany jest przewóz do miejsca zakwaterowania, gdzie wydawany jest dla wszystkich ciepły posiłek.

• Osoby, które po krótkim okresie szkolenia nie osiąganą wymaganych, minimalnych rezultatów nie będą mogły być dalej zatrudniane i zostaną zwolnione.