INFORMAŢII GENERALE

• Translatorii noştri răspund cu plăcere la întrebările dvs.

• Căutăm pentru fermele noastre muncitori de sezon. Dacă sunteţi între vârsta de 18 şi 50 de ani, aveţi constituţie fizică bună şi doriţi să ne sprijiniţi până în 3 luni, atunci vă rugăm să vă uitaţi peste ofertele noastre de muncă sezonieră pentru femei şi bărbaţi.

• Perioada de muncă cuprinde cam 5 până 6 săptămâni, la necesitate şi acord comun se poate prelungi până la 3 luni.

• Răsplata muncitorului se face individual în bază de (muncă în) acord în grup sau individual.

• La data sosirii este posibil să vi-se acorde un avans.

• Grupurile de lucru sunt supravegheate şi îndrumate de un şef de grup. Şefii de grup       fac şcolarizări în diferitele puncte şi departamente de lucru predând prescripţiile referitoare la protecţia muncii şi igienă. Ei supraveghează repartiţia muncii şi calitatea muncii. Venitul se comunică zilnic de către şeful de grup. Tot şefii de grup sunt persoanele dvs. de contact şi în afara programului de lucru. Ei mijlocesc între forţele de muncă şi firmă.

• Se garantează îngrijire medicală de urgenţă.

• În timpul pauzei de lucru veţi fi aduşi înapoi la locul cazării, unde fiecare primeşte o masă caldă.

• Persoane care după un scurt timp de acomodare nu îndeplinesc minimul de cerinţe, nu pot mai pot fi ţinute în muncă şi vor fi demise.